Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Bolagsstämmor
Årsstämma 2021

Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 11 Maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

MINUTES
(PDF, 5.18 Mb)
Handlingar inför stämman
KALLELSE
(PDF, 406.11 Kb)
Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)
(PDF, 332.04 Kb)
Fullmakt
(PDF, 83.42 Kb)
ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
(PDF, 189.67 Kb)
Årsstämma 2019

Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 14 Maj 2019 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

PROTOKOLL
(PDF, 596.74 Kb)
Årsstämma 2018

Årsstämma i Auriant Mining AB( publ) hölls den 14 Maj 2018 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

Protokoll
(PDF, 2.42 Mb)
Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma hölls i den 3 augusti 2017

Stämmoprotokoll
(PDF, 2.06 Mb)
Årsstämma 2017

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i den 12 maj, 2017.

Protokoll
(PDF, 553.16 Kb)
Bilagor till protokollet
(PDF, 99.4 Kb)
Bilaga 3 - Principer för tillsättande av valberedning
(PDF, 29.83 Kb)
Bilaga 4 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(PDF, 54.57 Kb)
Presentation
(PDF, 4.2 Mb)
Årsstämma 2016

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i den 12 maj, 2016

Protokoll
(PDF, 2.28 Mb)
Bilagor till protokollet
(PDF, 2.33 Mb)
Handlingar inför stämman
Reviderad kallelse till årsstämma
(PDF, 259.02 Kb)
Redogörelse för valberedningens arbete
(PDF, 73.59 Kb)
Fullmakt
(PDF, 30.17 Kb)
Årsstämma 2015

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i den 12 maj, 2015

Protokoll
(PDF, 8.42 Mb)
Bilagor till protokollet
(PDF, 1.04 Mb)
Årsstämma 2014

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) hölls i Tisdag den 13 Maj, 2014 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

Protokoll
(PDF, 5 Mb)
Bilagor till protokollet
(PDF, 31.15 Mb)
Årsstämma 2013

Årsstämma i Auriant Mining AB (publ) har avhållits onsdagen den 15 maj 2013 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm

Protokoll
(PDF, 3.03 Mb)
Bilagor till protokollet
(PDF, 9.13 Mb)
Extra bolagsstämma november 2012

En extra bolagsstämma i Auriant Mining AB har avhållits den 27 november 2012.

Protokoll från extrabolagsstämma
(PDF, 306.62 Kb)
Bilaga 4
(PDF, 6.21 Mb)
Bilaga 5
(PDF, 2.41 Mb)
Årsstämma 2012

Årsstämma hölls torsdagen den 24 maj 2012 i Stockholm på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, med början kl. 10.00.

Protokoll från Årsstämman
(PDF, 6.21 Mb)
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2012
(PDF, 128.14 Kb)
Årsstämma 2011

Årsstämma hölls måndagen den 31 maj 2011 i Stockholm på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, med början kl. 15.00.

Protokollminutes
(PDF, 5.78 Mb)
Stämmkommunike
(PDF, 94.47 Kb)
Kallelse till Årsstämma
(PDF, 152.37 Kb)
Fullmakt
(DOC, 24.06 Kb)
Årsstämma 2010

Årsstämma i Central Asia Gold AB hölls måndagen den 28 juni 2010, kl. 15.00 i IVA:s konferenslokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Kallelse till Årsstämma
(PDF, 148.87 Kb)
Fullmakt
(DOC, 27.65 Kb)
Stämmokommuniké
(PDF, 87.09 Kb)
Protokoll från Årsstämman
(PDF, 3.61 Mb)
Handlingar infor stamman
Komplettering från valberedningen
(DOC, 28.17 Kb)
Komplettering från valberedningen
(DOC, 27.66 Kb)
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen för att möjliggöra sammanläggning av aktier
(PDF, 11.12 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om sammanläggning av aktier
(PDF, 11.01 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier
(PDF, 13.23 Kb)
Fullständiga förslag till beslut emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram
(PDF, 959.68 Kb)
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv
(PDF, 14.29 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om å emissionsbemyndigande för styrelsen avseende ersättning för emissionsgaranti
(PDF, 14.16 Kb)
Fullständiga förslag till beslut emissionsbemyndigande för styrelsen avseende överteckningsoption
(PDF, 13.26 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om företrädesemission
(PDF, 18.32 Kb)
Fullständiga förslag till beslut ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal aktier
(PDF, 13.48 Kb)
Fullständiga förslag till beslut minskning av Bolagets aktiekapital
(PDF, 13.22 Kb)
Fullständiga förslag till beslut ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser
(PDF, 11.4 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om återkallande av beslut om ändring av bolagsordningen
(PDF, 11.07 Kb)
Fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(PDF, 17.1 Kb)
Årsstämma 2009

Årsstämma i Central Asia Gold AB hölls onsdagen den 27 maj 2009, kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm..

Fullmakt
(DOC, 27.65 Kb)
Kallelse till Årsstämma
(PDF, 106.27 Kb)
Protokoll från Årsstämman.
(PDF, 647.53 Kb)
Extra bolagsstämma 2009

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 mars 2009.

Fullmakt
(DOC, 21.5 Kb)
Kallelse till extra bolagsstämma
(PDF, 398.78 Kb)
Protokoll från extrastämman.
(PDF, 217.48 Kb)
Stämmokommuniké från extrastämman.
(PDF, 132.74 Kb)
Extra bolagsstämma december 2008.

En extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 22 december 2008.

Fullmakt
(DOC, 27.65 Kb)
Tillägg till kallelse till extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB (publ)
(PDF, 108.8 Kb)
Kallelse till extra bolagsstämma
(PDF, 106.84 Kb)
Protokoll från extrastämman.
(PDF, 791.06 Kb)
Stämmokommuniké från extrastämman.
(PDF, 130.53 Kb)
Handlingar inför stämman
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och förslag enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) vid efterutdelning
(PDF, 84.88 Kb)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomens tillförande, nytta och värde m.m. enligt 13 kap 8 § och 14 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551)
(PDF, 78.07 Kb)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
(PDF, 45.09 Kb)
Styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap. 3-5 § aktiebolagslagen
(PDF, 118.7 Kb)
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier genom apportemission
(PDF, 101 Kb)
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om beslut om minskning av aktiekapitalet
(PDF, 49.53 Kb)
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission teckningsoptioner
(PDF, 170.67 Kb)
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
(PDF, 84.88 Kb)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen över händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som skett sedan senaste årsredovisningen lämnats
(PDF, 84.43 Kb)
Kort beskrivning av Kopylovskoye AB koncernen inför ett beslut av en extra bolagsstämma den 22 december 2008 i Central Asia Gold AB om att dela ut dotterbolaget till de egna aktieägarna
(PDF, 393.47 Kb)
Bolagsordning
(PDF, 14.95 Kb)
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
(PDF, 102.31 Kb)
Styrelsens för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget”) redogörelse enligt 13 kap. 7 § samt 14 kap. 9 § aktiebolagslagen
(PDF, 93.33 Kb)
Årsstämma 2008

Årsstämma i Central Asia Gold AB har avhållits den 12 juni 2008.

Protokoll från årsstämman.
(PDF, 1.15 Mb)
Stämmokommuniké från årsstämman.
(PDF, 115.5 Kb)
Extra bolagsstämma maj 2008

En extra bolagsstämma har avhållits den 21 maj 2008.

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma
(PDF, 134.54 Kb)
Protokoll från extra bolagsstämma
(PDF, 51.61 Kb)
Årsstämma 2007

Årsstämma har avhållits den 12 juni 2007.

Protokoll från årsstämman
(PDF, 132.59 Kb)
Dokument inför stämman
Årsredovisning 2006
(PDF, 3.16 Mb)
Kallelse till bolagsstämma
(PDF, 63.04 Kb)
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält