• Guldpris  
 • 1227.24
Pressreleaser
 • ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007  Läs mer
 • Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 maj 2008  Läs mer
 • Delårsapport för perioden 1 jan – 31 mars 2008  Läs mer
 • CAG samgående med New Mining Company, presentation december 2008  Läs mer
 • Årsredovisning - april 2009  Läs mer
 • Årsstämma i CAG 27 maj 2009  Läs mer
 • Preston Haskells presentation på Kapitalmarknadsdagen den 3 sept  Läs mer
 • Arsredovisning - april 2010  Läs mer
 • Q1-rapport maj 2010  Läs mer
 • Nyemission 2010  Läs mer

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält