Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Regulatoriska pressmeddelanden
  • 09.11.2017: Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering av skattelagstiftning – uppskattar framtida skattebesparingar på 84 MUSD  Läs mer
  • 20.10.2017: Auriant Mining AB (publ.) meddelar om plan att tillfälligt stoppa gruvverksamheten vid Tardan under första halvåret 2018 och publicerar preliminära produktionsprognos för 2018 och 2019   Läs mer
  • 20.10.2017: Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 2017   Läs mer
  • 12.10.2017: Auriant Mining AB (publ) genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner för utbetalning av garantiersättning  Läs mer
  • 25.09.2017: Flaggningsmeddelande  Läs mer
  • 15.09.2017: Flaggningsmeddelande  Läs mer
  • 13.09.2017: Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission har blivit tecknad till 80 procent  Läs mer
  • 08.09.2017: Auriant Mining AB (publ) publicerar ett tilläggsprospekt  Läs mer
  • 23.08.2017: Auriant Mining AB (publ.) publicerar uppdateringar om Solcocon fyndigheten  Läs mer
  • 22.08.2017: Offentliggörande av prospekt avseende Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission samt offentliggörande av ny information gällande Bolagets vinstprognos  Läs mer

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält