Totala reserver
Guldreserver per den Мars 31st 2017

Resurser och reserver godkända av Rysslands statliga kommission för malmreserver (GKZ)

Russian state balance (GKZ) approved resourсes and reserves


Klassificering Tonnage (ton) g/t 000 oz kg
TARDAN
TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 771,000 5.00 124 3,857
 
STÖRRE TARDAN
BARSUCHY FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 129,000 5.16 21 666
 
PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Uppmätta + Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Antagen 30,000 3.48 3 104
Uppmätta + Indikerade + Antagen 1,510,000 3.23 156 4,884
 
KARA-BELDYR /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade 9,540,000 2.63 807 25,101
Uppmätta + Indikerade 9,540,000 2.63 807 25,101
Antagen 480,000 3.55 55 1,711
Uppmätta + Indikerade + Antagen 10,020,000 2.68 862 26,811
 
SOLCOCON /GKZ/
BOGOMOLOVSKOE FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver 1,933,000 3.65 227 7,060
 
KOZLOVSKOE FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver 1,059,000 8.14 277 8,615
 
SKIKTADE ÅDROR
C1 + C2 Reserver 876,314 0.71 20 620
 
AURIANT TOTAL RESERVER&RESURSER
Uppmätta + Indikerade + Antagen 10,020,000 3.16 1,018 31,696
C1 + C2 Reserver (geologisk) 5,273,000 3.70 628 19,532
TOTAL RESERVER&RESURSER 15,293,000 3.35 1,646 51,228
TOTAL MALM&ALLUVIAL 1,666 51,848
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält