Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Totala reserver
Guldreserver per den Мars 31st 2017

Resurser och reserver godkända av Rysslands statliga kommission för malmreserver (GKZ)

Russian state balance (GKZ) approved resourсes and reserves


Klassificering Tonnage (ton) g/t 000 oz kg
TARDAN
TARDAN FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 771,000 5.00 124 3,857
 
STÖRRE TARDAN
BARSUCHY FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 129,000 5.16 21 666
 
PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Uppmätta + Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Antagen 30,000 3.48 3 104
Uppmätta + Indikerade + Antagen 1,510,000 3.23 156 4,884
 
KARA-BELDYR /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade 9,540,000 2.63 807 25,101
Uppmätta + Indikerade 9,540,000 2.63 807 25,101
Antagen 480,000 3.55 55 1,711
Uppmätta + Indikerade + Antagen 10,020,000 2.68 862 26,811
 
SOLCOCON /GKZ/
BOGOMOLOVSKOE FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver 1,933,000 3.65 227 7,060
 
KOZLOVSKOE FYNDIGHETEN
C1 + C2 Reserver 1,059,000 8.14 277 8,615
 
SKIKTADE ÅDROR
C1 + C2 Reserver 876,314 0.71 20 620
 
AURIANT TOTAL RESERVER&RESURSER
Uppmätta + Indikerade + Antagen 10,020,000 3.16 1,018 31,696
C1 + C2 Reserver (geologisk) 5,273,000 3.70 628 19,532
TOTAL RESERVER&RESURSER 15,293,000 3.35 1,646 51,228
TOTAL MALM&ALLUVIAL 1,666 51,848
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält