Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Staroverinskaya

Lisens


Staroverinskaya- licensområdet (som avses i Auriant Mining som Solcocon) ligger i Zabaikalskyregionen en historiskt guldproducerande region med många guldfyndigheter av världsklass. Licensblocket är beläget vid sammanflödet av de små floderna Srednyaya och Nizhnyaya Borzya i Zabaikalskyregionen, 35 kilometer från det regionala centrumet Kalga och 640 kilometer från Chita, som är huvudstad i Zabaiklaskyregionen. Området är välkänt för sina guld och flermetalliska fyndigheter med gruvorna Bystrinskoye (Norilsk Nickel), Novoshirokinskoye, Taseevskoye, (Highland Gold) och Savkino (White Tiger).Nyckel licensvillkor:

Utgiven: den 15 maj 2004
Gäller: den 15 maj 2029
Området: 220 km2

Geologiska förhållanden
Geologiska förhållanden

Tektoniskt tillhör området Arguns mikrokontinent inom Mongol-Ochotskabältet. Zabaikalskyregionen, där Staroverinskaya ligger, innefattar flera utpräglat rika guldmalmfyndigheter, såsom Baley, Taseevskoye, Bystrinskoye och Klyuchevskoye, vilka samtliga innehåller resurser överstigande 3 Moz.


Licensområdet Staroverinskaya består av sedimentlager från olika tidsåldrar, från prekambrium till lägre krita. Dessa sediment kännetecknas av olika litologi: karbonat, terrigena sediment (sandsten, siltsten och konglomerat), samt vulkaniska avlagringar (ryolit, tuff, trachyandesit och trachybasalt).


De kambriska och jura-terrigena karbonatsedimenten hör till de mest lovande fyndigheterna för lokaliseringen av guldbärande malm.


Intrusiva bergarter upptar en stor del av licensområdet och representeras av en sen-permisk monzonitgranit och mellan-sen juramonzonit-granodioritgranit (Sjachmatinsk). Där finns kvarts-dioriter, dioriter, monzodioriter som verkar innehålla mineralisering av guldbärande malm.


Områdets viktigaste tektoniska kännetecken är de nordväst-sydöstra förkastningszonerna (Bystrinskoye), de nordost-sydvästliga förkastningszonerna (Kutomaro-Kozlovskaya och Smirnovsko-Mikhaylovskaya). Dessa är stora (hundratals kilometer långa) strukturer. De första förkastningszonerna åtföljs av andra och tredje ordningens zoner. De spelar en viktig roll för lokaliseringen av guldmineraliseringar och flermetalliska mineraliseringar. Auriants prospektering har påvisat tre mycket lovande malmfyndigheter, Yavlinskoye, Bilbichan-Solkokonskoye och Kozlovskoye.


Samtliga guldmalmsfyndigheter och förekomster i området kan sorteras under fyra olika mineralogiska typer, vilka beror på malmens sammansättning och deras lokalisering.


Den första typen är guld-skarnsfyndigheter. Zhelezny Kryazhfyndigheten hör till denna typ. Den förekommer i nordöstra delen utanför området. Mineraliseringen är förknippad med magnetithaltigt skarn.


Den andra typen är guld-arsenik. Denna typ finns i Kozlovskoyefyndigheten och ett antal andra närliggande förekomster. Malmkropparna består av beresit, mineraliserade med spridda sulfider. De primära malmmineralerna utgörs av arsenikkis, pyrit, blyglans och guld.


Den tredje typen är flermetalliska guldmalmsfyndigheter. De finns i Smirnovskoefyndigheten, belägen i den allra östligaste delen utanför licensområdet. Denna typ av malm finns i kontakterna mellan dolomitisk kalksten och insprängd Jura-granit. Den södra delen av licensområdet har främst denna typ av fyndigheter.


Den fjärde mineraliserade typen är guld-kvarts-turmalin. Guldförekomster av denna typ är spridda och vanligen förekommande i licensområdet. De omfattar Podgornoyefyndigheten, en del av Bogomolovskoyefyndigheten och ett antal andra förekomster.


I ett antal stora guldfyndigheter till exempel i Bogomolovskoyefyndigheten har flera mineraliseringstyper identifierats.

Gruvdrift

Det Staroverenskaya licensområdet som tillhör Auriant Mining innehåller två gruvor: guldmalmsgruvan i Solcocon och en alluvial fyndighet. Dessa betecknas gemensamt som Solcocon.

Under 2013 bröts malm från två gruvhål vid Bogomolovskoye- och Kozlovkovskoyefyndigheterna i SolcoconMalmanrikning

Höglakningsprocessen i Solcocon liknar den i Tardan, förutom att gravitationsslaggrester inte används. (please refer to the description of Tardan processing for an overview of the heap leaching process)

Lisens Fyndigheter C1 C2 C1+C2
Malm Au Au Au Malm Au Au Au Au Au
000 t g/t kg 000 oz 000 t g/t kg 000 oz kg 000 oz
Solcocon Staroverinskaya
Bogomolovskoe
1 933 3,7 7 060 227 7 060 227
Staroverinskaya
Kozlovskoe
218 9,3 2 030 65 841 7,8 6 585 212 8 615 277
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält