Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Större Tardan

Lisens


Det Större Tardan licensområdet, vilket innehåller Tardan-fyndigheten och produktionsgruvan är beläget ca 78 km från Kyzyl, den regionala huvudstaden, och är tillgängligt via asfalterade och året-runt-grusvägar.


Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 27 juli 2004
Gäller: den 1 oktober 2028
Området: 3.3 km2

De två licensområdena (Större Tardan och Tardanfyndigheten) är belägna i den södra delen av Altai-Sayanveckningen, en komplex deformation med kambriska och siluriska intrusiva, sedimentära och metamorfa bergarter. Skarn förekommer i hela regionen, oftast längs med eller i kontakt med det intrusiva Tannuolskykomplexet. Altai-Sayanveckningen underkastades deformation i flera etapper, där den kraftigaste hade samband med kollisionen mellan Kazakstania och den sibiriska kontinenten under karbon- och permperioderna. Regionen genomkorsas av en rad förkastningar som löper i nordvästlig, nord-nordvästlig och öst-sydöstlig riktning och troligen är horisontalförkastningar.


Den tektoniska strukturen är grupperad i tre förkastningssystem: de öst-västliga (Kaakhemsky, Bai-Suyitsky) nordvästliga (Sorulug-Khem, Kyzltorgskiy och Tardanskiy) och nordöstliga längdriktningarna. Den nordvästra förkastningen finns i en tektonisk zon som innehar flertalet av skarn-guldmineraliseringarna. Dessa prospekteringsplatser utgörs alla av den skarntyp som återfinns i Tardan och ger den största potentialen för att i det korta perspektivet kunna öka reserverna inför lakningsprocessen vid Tardan.


Inom Större Tardanområdet finns det många typer av guldmineralisering:Guldbärande skarn. Detta är för närvarande den mest välkända typen av guldmineralisering inom licensområdet. Fyndigheter och förekomster av den här typen, Tardan, Barsuchy, Kopto med flera, finns endast i de skarnområden som har kontakt med de intrusiva bergarterna i Tannuolskykomplexet och kalkstenen i Vadibalinskoyformationen med lägre kambriska bergarter. Det centrala området innefattar Tardanfyndigheten och förekomster i Sorulug-Khem, Pravoberezhny och V.Bai-Syutskiy. Parallellt med det centrala området har geologerna identifierat en zon i öster, med förekomster i Kopto, Barsuchy och Kopto-2. Dessa förekomster har störst potential att i det korta perspektivet kunna öka reserverna i Tardangruvan.


Porfyrtyp. I västra delen av licensområdet Större Tardan finns det kända förekomster av guldbärande malmkroppar av porfyrkoppar, främst i Kara-Sugområdet. Området har kännetecken som tyder på porfyrkopparmineralisering:

  • Förekomst av porfyrintrusioner
  • Argillisk zonering
  • Halos med pyrit-mineralisering
  • Kopparmineralisering (kopparkis, malakit, azurit), ofta i ekonomiska koncentrationer


Kara-Sugfyndigheten förmodas vara en del av ett porfyrkopparsystem, vars centrum troligen ligger utanför licensområdet Större Tardan (väster om det).


Svart skiffertyp. Den geologiska bedömningen visar att det kan finnas guldmineralisering med svarta skifferformationer i den norra delen av licensområdet. Här återfinns prospekteringsplatsen Severn, som kännetecknas av guld-sulfidmineralisering (Sukhoi Log-typen). Förutom guldförande sand förekommer guldanomalier, halos av omvandlade bergarter (beresit) samt små kvartsådror.


Licensområdets långsiktiga potential sammanhänger med prospektering av förekomsterna av kopparporfyr (Kara-Sug, Kyzyl-Torg etc) och svart skiffer (Severny). Dessa fyndighetstyper (porfyr och svart skiffer) förekommer vanligen i stora volymer med låg guldhalt.Geologisk karta över licensområdet TardanSammanfattningsvis finns det i licensområdet Större Tardan på kort sikt goda möjligheter att öka skarnguldmalmsreserverna (Tardantypen). Mer långsiktigt tyder det på goda möjligheter att upptäcka andra malmtypsfyndigheter - främst porfyr och svart skiffer.

Klassificering Tonnage (ton) g/t 000 oz kg
STÖRRE TARDAN
BARSUCHY FYNDIGHETEN /GKZ/
C1 + C2 Reserver 129,000 5.16 21 666
 
PRAVOBEREZHNY FYNDIGHETEN /JORC/
Uppmätta - - - -
Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Uppmätta + Indikerade 1,480,000 3.23 153 4,780
Antagen 30,000 3.48 3 104
Uppmätta + Indikerade + Antagen 1,510,000 3.23 156 4,884
 
X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält