Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Tardan CIL-anläggningsleasingavtal

Auriant Mining genomförde ett leasingavtal med leasingföretaget Delta LLC.

Enligt avtalet kommer leasingbolaget att finansiera nyckelförädlingsutrustning för den nya CIL-fabriken vid Tardan – 2 kulkvarnar, 7 urlakningstankar med omrörare, 1 radiellt förtjockningsmedel och 3 filterpressar.

Den totala kostnaden för avtalet är 276 MRUB och 70% av det kommer att finansieras genom leasingavtal med Delta Leasing LLC och 30% är en förskottsbetalning från Auriant Mining.

Leasingavtalets löptid är fram till slutet av 2021.


X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält