Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Solcocon alluviala

Lisens


Staroverinskaya- licensområdet (som avses i Auriant Mining som Solcocon) ligger i Zabaikalskyregionen en historiskt guldproducerande region med många guldfyndigheter av världsklass. Licensblocket är beläget vid sammanflödet av de små floderna Srednyaya och Nizhnyaya Borzya i Zabaikalskyregionen, 35 kilometer från det regionala centrumet Kalga och 640 kilometer från Chita, som är huvudstad i Zabaiklaskyregionen. Området är välkänt för sina guld och flermetalliska fyndigheter med gruvorna Bystrinskoye (Norilsk Nickel), Novoshirokinskoye, Taseevskoye, (Highland Gold) och Savkino (White Tiger).Nyckel licensvillkor:

Utgiven: den 15 maj 2004
Gäller: den 15 maj 2029
Området: 220 km2

Geologiska förhållanden


Fyndigheterna är begränsade till dalgångar, vilkas morfologi bestäms av tektoniska faktorer. De sträcker sig längs förgreningarna av Kutomars förkastningszon. Dalformerna är rätlinjiga i planet, med tråg- och skålformiga tvärgående profiler. Dalgångarnas längd är 0,8-14 kilometer. De lösa sedimentlagren i dalarna varierar i tjocklek från 2 till 18,5 meter.


Storleksfördelningen av guldpartiklarna är högst oregelbunden. Fina guldkorn utgör 74 %, medelstora 12 %, grova guldkorn 7 % och tunna partiklar 7 %. Kornen är svagt avrundade och vanligen tillplattade.

Lisens Fyndigheter C1 C2 C1+C2
Malm Au Au Au Malm Au Au Au Au Au
000 t g/t kg 000 oz 000 t g/t kg 000 oz kg 000 oz
Solcocon Alluviala gruvor 396 0,8 333 11 505 1,5 757 24 1 090 35

Production


2012 lade Auriant Mining ut hela den alluviala gruvdriften på entreprenad till en erfaren producent inom alluvial produktion – Urumkan. Detta arrangemang innebär att Auriant får ett royalty på 18,6 % av nettoförsäljningen och att Uryumkan svarar för all drift.


Den alluviala guldproduktionen ökade markant 2013, och tredubblades jämfört med 2012 till 377 kg (12 121 uns). Detta berodde huvudsakligen på att Urumkan till skillnad mot 2012 kunde arbeta hela gruvsäsongen. 2013 varade denna från juni till oktober.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält