Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Jukka Pitkäjärvi
Styrelseledamot

Jukka Pitkäjärvi är medborgare i Finland, född 1960. Hr. Pitkäjärvi har arbetat mer än 30 år inom internationell gruvdrift och metallurgisk industri. Han började sin karriär som gruvgeolog och arbetade stadigt till ledande befattningar inom gruvindustrin och senare inom projektutveckling. Jukka är för närvarande en oberoende konsult för internationella gruvföretag i Finland.

Jukka tog examen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet (Finland), fick sitt diplom som affärsingenjör från Uleåborgs polytekniska universitet (Finland) och ett diplom som företagsledare från POHTO - Institutet för Management and Technological Training (Finland).

Aktier i Auriant Mining AB: 0.
Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.
Oberoende av Bolaget samt Bolagets ledning: Ja.
Oberoende av Bolagets större aktieägare: Ja.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält