Our website uses cookies! By continuing to use our website, you agree with our use of cookies in accordance with our сookie policy.


Företagets historia
Auriant Mining bildades 2004.

Auriant Mining grundades 2004 genom förvärvet av fyndigheten Tardan i republiken Tyva, av en grupp entreprenörer och svenska investerare för att öka finansieringen och utveckla ett projekt listat som Central Asia Gold (CAG), på NGM Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Under 2005 upptäcktes det första guldet vid Tardan (från Kopto-fyndigheten) och bolaget förvärvade en prospekteringslicens för Sivo guldfyndighet i republiken Burjatien. Under 2006 förvärvade bolaget Kopylovskoye, Artel Lena, Artel Tyva, Uzhunzhul och Kara-Beldyr fyndigheter och licenser och startade guldproduktionen vid Tardan.

År 2008, med syftet att utveckla den stora, jungfruliga Kara-Beldyr guldfyndigheten i republiken Tyva, ingick CAG ett venture-avtal med Centerra Gold, en stor kanadensisk guldproducent. Enligt avtalsvillkoren, skulle Centerra Gold delta genom fortsatta prospekteringsarbete. Efter avslutad prospektering, äger Centerra Gold för närvarande 70% av Kara-Beldyr.

I mars 2009 ledde en strategisk översyn av bolagets utveckling till sammanslagningen med NMC (ett företag som äger ett antal ryska guldgruvor och licenser). Inom fusionen, stod ut Kopylovskoye fyndigheten i ett separat bolag som nämndes Kopylovskoye AB av befintliga aktieägarna (en aktie i CAG berättigar ägare till en aktie i Kopylovskoye AB). Samgåendet med NMC gjorde CAG ägare till ett antal ryska guldproducerande dotterbolag. En av ägarna av NMC, amerikansk affärsman Preston Haskell, blev den största aktieägaren i Central Asia Gold och utsågs som verkställande direktör samt en ny ledningsgrupp tillsatts.

Den 19 juli 2010 inom en nyemission noterades bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market börsen i Sverige som är ett steg mot en notering på NASDAQ OMX huvudmarknad i slutändan.

Under 2010 och 2011 inträffade rationalisering av bolagets guldtillgångar och fattades ett beslut att lösgöra från alluvial brytning och fokusera på malm guldgruvor - främst genom användning av lakningsanläggningen och gravitationsteknik. Som en följd såldes flera alluviala licenserna ut, utom Borzya, som ingår i Staroverenskaya prospekterings-och produktionslicens i Zabaikalsky Krai och är för närvarande i drift som en del av bolagets Solcocon produktionsenhet. I maj 2014 likviderades Borzya som en juridisk person. Alluvial produktion fortsätter i Borzya och är utlagd på en erfaren alluvial operatör - Urumkan, med förbehållet att Bolaget erhåller en royalty på guldproduktion.

År 2012 omorganiserades bolaget och en ny strategi antogs. Som en del av bolagets mål att bli en effektiv, mellanliggande guldproducent den nya strategin fokuserar på tre huvudområden. 1) på befintliga tillgångar och uppbyggnad av produktionen vid befintliga gruvor för att uppnå full produktionskapacitet på kort sikt. 2) på den organiska tillväxten genom fortsatt prospektering på befintliga fyndigheter för att expandera bolagets resursbas, förlänga exploatering av fyndigheterna, och införa nya gruvor i drift på medellång sikt. 3) på att söka konsolideringsmöjligheter inom den ryska guldindustrin på medellång till lång sikt.

Som en del av omorganisationen, ändrades namnet på bolaget under 2012 till Auriant Mining AB. Denis Alexandrov, en välrenommerad person i den ryska gruvindustrin, utsågs till VD och han förändrade väsentligt ledningsgruppen. En ny styrelse utsågs också, med Preston Haskell kvarstående som ordförande. I augusti 2012 Tardan-lakningsanläggningen infördes i drift. Tardan levererar för närvarande största delen av guldproduktionen i Auriant.

Under 2013 Auriant Mining producerade 1,142 kg (36,716 uns) av guld, en ökning med 78% jämfört med föregående år, och är för närvarande största, börsnoterade, junior guldproducent I den ryska guldindustrin.

X
Registrera
Login*:
Namn*:
Efternamn*:
Lösenord*:
Igen
E-mail*:

* - obligatoriska fält

X
Nyhetsprenumeration
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Enter the text from the image:

* - obligatoriska fälteller Unprenumerera

X
Feedback
Namn*:
Efternamn*:
E-mail*:
Meddelande*:

* - obligatoriska fält